விரும்பும் பதிவைத் தேடுக.

திங்கள், 20 டிசம்பர், 2021

புதுச்சொல் புனைவு (வை.வேதரெத்தினம்) (57) கட்டளை = REMOTE.


கட்டளை =  REMOTE

------------------------------------------------------------------------------------

தமிழில் “கட்டளை” என்று ஒரு சொல் உண்டு ! “பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமே கட்டளைக் கல்” என்கிறார் திருவள்ளுவர். ஒரு மனிதன்  நல்லவனா அல்லது  கெட்டவனா  என்பதை அறிவதற்கு உதவும் உரைகல்லாக (கட்டளைக் கல்) அமைவது அவனது செயல்களே என்பது இக்குறளின் கருத்து !

 

தங்கத்தின் தரத்தை அறிவதற்குஅதை ஒரு கல்லில் உரசிப் பார்க்கிறோமே அந்தக் கல்லின் பெயர் தான் “கட்டளை”க் கல். “பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப” என்பது பெரும்பாணாற்றுப் படை (பாடல் வரி.220) !

 

கட்டளை என்பது  “கட்டு” என்னும் பகுதியிலிருந்து பிறந்த சொல்கட்டு = மிகுதிஅளை = வருடல்கட்டளைக் கல் = மிகுதியாக வருடி – அதாவது பொன்னை மிகுதியாக வருடித் துகளாக்கிக் காட்டும் கல் !

 

கட்டளை என்பதற்கு ”உத்தரவு”, ”உரைகல்”, ”முறைமை”, ”விதி,” ”கட்டுப்பாடு” எனப் பல பொருள்கள் உள்ளன !

 

கட்டளை இடுதல்” என்றால்  ”ஆணையிடுதல்”, ”கட்டுப்படுத்தல்”, “அடக்குதல்” என்று பொருள் !

 

கட்டளைத் தம்பிரான் = சைவ மடத்தைச் சார்ந்த கோயில்களை மேற்பார்த்து நெறிப் படுத்தும் சைவத் துறவி !

 

அறக்கட்டளை = அறச் செயல்களை மேற்கொள்வதற்காக நிறுவப்படும் அமைப்பு !

 

இந்த விளக்கங்களிலிருந்து உங்களுக்கு ஒன்று தெளிவாகும்அதாவது “கட்டளை” என்பதற்குக் “கட்டுப் படுத்தும்” அல்லது “கட்டளை இடுகின்ற”  ஒரு அமைப்பு அல்லது ஒரு கருவி என்று பொருள் !

 

ஒரு கருவி இன்னொரு கருவியின் ”இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்” தன்மை உள்ளது என்றால் அந்தக் கருவியைக் “கட்டளை” என்று சொல்வதில் தவறில்லை ! பொன் உரைத்துப் பார்க்கும் கல்லைக் “கட்டளை” என்று சொல்வது போல, ஒரு இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கருவியையும் ”கட்டளை” என்று சொல்வதில் பிழை இருக்க முடியாதன்றோ ?


வேறு வகையில் சொல்லப்போனால்ஒரு கருவி இன்னொரு கருவியை “தனது உத்தரவுப் படி இயங்குக” என்று கட்டளை இடும் தன்மை உடையது என்றால் அந்தக் கருவியைக்  “கட்டளை” என்று சொல்வது தவறாகாது  !

 

கட்டளைக் கருவி” என்று சொல்லலாமே, “கட்டளை” என்று ஏன் சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டும் என்று சிலருக்கு ஐயம் வரக்கூடும் !

 

வற்றல் குழம்பு” என்று சொல்கிறோம். இங்கு “வற்றல்” என்பது இலக்கணப்படித் தொழிற் பெயர் ஆகும். ”வற்றல்” என்னும் தொழிற் பெயர் நீர் வற்றிக் காய்ந்து போன (சுண்டை, மணித்தக்காளி, கத்தரி போன்ற) காய்களுக்கு ஆகி வந்துள்ளமையால் “வற்றல்” என்பது தொழிலாகு பெயர் என்னும் இலக்கணத்தின் படி அமைகிறது !


சீறூர்களில் கிணற்றிலிருந்து பாசனத்திற்கு நீர் இறைக்கும் ஏற்றங்களைப் பார்த்திருப்பீர்கள்.  “ஏற்றம்” என்பது இலக்கணப்படித் தொழிற் பெயர்இத்தொழிற் பெயரானது  (நீர்ஏற்றுதலைச் செய்யும் கருவிக்கு ஆகி வந்துஅந்தக் கருவிக்கு “ஏற்றம்” என்னும் பெயரைத்  தந்துள்ளதுஇலக்கணப்படி இது தொழிலாகு பெயர் எனப்படும் !

 

அதுபோன்றே, ”கட்டளை” என்னும் தொழிற்பெயர்கட்டளை இடும் கருவிக்கு ஆகி வருவதால்கட்டளை” என்னும் சொல் தொழிலாகுபெயர் ஆகிறது ! “கட்டளைக் கருவி” என்று நீட்டிச் சொல்ல வேண்டியதில்லை. “கட்டளை” என்று சுருக்கமாகச் சொல்லுதல் சாலும் !

 

தொலைக்காட்சிப் பேழையின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்திஅதற்குக் கட்டளை இடும் தன்மை உடைய கருவியான “ரிமோட்” (REMOTE) என்னும் கருவியை இனி , கட்டளை” என்று அழைப்போமே !

 

கட்டளை என்னும் சொல்லுக்குத் தமிழில் அளவுஉத்தரவுஉருவங்கள் வார்க்கும் கருவிஉரைகல்உவமைஒழுங்குகற்பனைசெங்கல் அறுக்கும் கருவிமுறைமுறைமைகட்டுப்பாடு,  என்று பல  பொருள்கள் இருக்கையில் “ரிமோட்” (REMOTE) என்னும் கருவியையும் “கட்டளை” என்று சொன்னால் குழப்பம் வராதாஎன்று சிலர் கேட்கக் கூடும் !

 

ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் மட்டுமா இருக்கிறது. FLY என்னும் ஒரு சொல்லுக்கு “பற”. “”, “ஓடு”, எனப் பல பொருள்கள் இல்லையா ? RUN என்ற ஒருசொல்லுக்கு “ஓடு”, “இயக்கு”, “இயங்கு”, “ஓட்டம் (கிரிக்கெட்)” என்று பல பொருள்கள் இல்லையா ? அதுபோல் தமிழிலும் ஒரு சொல்லுக்குப் பல பொருள்கள் இருப்பதில் தவறேதும் இல்லை !

 

ரிமோட் (REMOTE) என்பது  REMOTE CONTROL என்னும் இரு சொற்களின் குறுக்கம்.. தொலைவில் இருந்து இயக்குவது என்று பொருள். “கட்டளை” என்னும் சொல்லில்  ”தொலைவில் இருந்து இயக்குதல்” என்னும் பொருள் வரவில்லையே என்று சிலர் கேட்கக் கூடும் !

 

ரிமோட் (REMOTE) கருவியைக் கொண்டு தொலைகாட்சிப் பேழையைத் தொலைவில் இருந்து மட்டும் தான் இயக்க வேண்டுமா ; அருகில் இருந்து இயக்கினால் தொலைக் காட்சிப் பேழை இயங்காதா ? அப்புறம் எதற்கு “தொலைவு” என்னும் தொடுப்பு ?


தமிழர்களில் ஒரு சிலருக்கு  எதிர்மறைக் குணம் உண்டுதானும் எதையும் செய்ய மாட்டார்கள்செய்பவர்களையும் விடமாட்டார்கள்ஏதாவது குறை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள்அப்படிப்பட்ட சிலர் கட்டளை என்னும் சொல்லையும் ஏற்கமாட்டார்கள்அவர்களும் ஒரு பொருத்தமான சொல்லை உருவாக்கி அறிமுகப் படுத்த மாட்டார்கள் !

 

ரிமோட் என்பதை இப்போது “தொலையியக்கி” என்று சொல்லி வருகிறோம்அப்படி இருக்கையில் இன்னொரு புதிய சொல் தேவையா என்போரும் இருக்கிறார்கள்வடிவில் சிறுமையும்ஒலிப்பில் நயமையும் உடைய சொற்களே என்றென்றும் நிலைத்து வாழும். “தொலையியக்கி” என்பதை விடக் கட்டளை வடிவில் சிறியதாகவும்  ஒலிப்பில் நயமும் உடையதாகவும் இருக்கிறது அல்லவா ? அப்புறம் அதைப் பயன்படுத்தத் தயங்கலாமோ ?

 

இன்னும் எத்துணை காலத்திற்குத் தான் ”ரிமோட்” என்றே சொல்லிக் கொண்டிருப்பது ? எனவே “REMOTE” என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லைக் கைவிட்டு, கட்டளை என்னும் தமிழ்ச் சொல்லைத் தமிழர்கள் புழக்கத்தில் கொண்டு வருவார்களாக !

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை:

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

"புதிய சொல்லாக்கம்” வலைப்பூ,

தி.பி: 2052, சிலை (மார்கழி),05]

{20-12-2021}

--------------------------------------------------------------------------------------

கட்டளை = REMOTE.


  

புதுச்சொல் புனைவு (வை.வேதரெத்தினம்) (56) வட்டா = TOWERA . ; தும்பா = TUMBLER.

வட்டா -  TOWERA .

தும்பா -  TUMBLER.

---------------------------------------------------------------------------------------------

எனக்கு அகவை 16 அல்லது 17 இருக்கும். பள்ளி இறுதி வகுப்புப் படிப்பை முடித்துவிட்டு மாமாவின் பலசரக்குக் கடையில் ஈராண்டுகள் உதவிக்கு இருந்தேன். கடைக்குப் பக்கத்தில் ஒரு தேநீர்க் கடை !


காலையில் எழுந்ததும் வேளாண் கூலித் தொழிலாளர்கள் தேநீர் அருந்த அங்கு வருவார்கள். ”ஐயா ஒரு சாயம் போடுங்கள்” ! அதாவது பால் கலவாத தேநீர்! “சாயம்” என்பது வண்ண நீர் அல்லது கலவை தானே ! தமிழில் புழக்கத்தில் உள்ள “சாயம்” இந்தியில் “சாயா” ஆகிவிட்டது !


இப்படித்தான் பல சொற்களைப் பிறமொழிகளுக்கு விட்டுக்கொடுத்து விட்டு இப்போது அவையெல்லாம் பிறமொழிச் சொற்கள் என்று ஒதுக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம்! எனக்கு அப்போதெல்லாம் மொழியாய்வு செய்யும் சிந்தனை இருந்ததில்லை !


தேநீர்க்
கடைக்காரர் வினவுகிறார், “கிளாசில் (GLASS) போடவா” ? “வேணாங்க ! வட்டா செட்டில் போடுங்கள்” அதாவது இப்போது சொல்கிறோமே ”டவரா” அதுதான் “வட்டா”. டவரா & டம்ளர் தான் வட்டா செட் ! அரசுப் பணிக்கு வந்த பிறகு சொல்லாராய்ச்சியில் மனம் முனைப்பாக ஈடுபட்டிருந்த போது ”வட்டா” என்ற சொல்லைப் பற்றி ஆய்வு செய்யத் தொடங்கினேன் !


கழகத் தமிழ் அகரமுதலியைப் புரட்டிப் பார்த்தேன். அதில் “வட்டகை” என்னும் சொல்லுக்குபிற பொருள்களுடன் “சிறு கிண்ணம்”, எனப் பொருள் சொல்லப்பட்டிருந்தது ! ”வட்டகை” என்பதிலிருந்து திரிந்த “வட்டா” என்னும் சொல்லுக்கு, “தட்டம்”, “தாம்பாளம்” என்றும் “வட்டில்” என்னும் சொல்லுக்கு “உண்கலம்”, “கிண்ணம்” என்றும் பொருள் தரப்பட்டிருக்கிறது !


டவரா +
 டம்ளர்” என்பதில் “டவரா” என்பது வட்டமாக உள்ள ஒரு குடிகலன் தானே ! அக்காலத்தில் தேநீர் (TEA) அல்லது குளம்பி (COFFEE) டவரா + டம்ளரில் தான் தருவது வழக்கம். இப்போது கோப்பை + குடிதட்டு (CUP & SAUCER) புழக்கத்தில் வந்துவிட்டது !


டவரா” 
என்னும் சொல்லை எருதந்துறை அகரமுதலியில் (OXFORD DICTIONARY) தேடினேன்; கிடைக்கவில்லை; உருது, அரபி அல்லது ஆங்கிலம் அல்லாத பிறமொழிச் சொல் போலும் ! “டவரா” என்பதைத் தான் சீறூர்களில் (கிராமங்களில்) “வட்டா” என்று சொல்கிறார்கள் ! 


[சிறுமை + ஊர் சிற்றூர் (அ) சீறூர். பருவ வானத்துப் பா மழை கடுப்ப, கரு வை வேய்ந்த கவின் குடிச் சீறூர்” என்பது பெரும்பாணாற்றுப்படை வரிகள் 190, 191. சீறூர் = VILLAGE = கிராமம். கிராமம் என்பது தமிழ்ச் சொல் அன்று !


திருமண அரங்கங்களில் சமையற்கூடம் பக்கம் போய் இருக்கிறீர்களா ? கூட்டு, கறி ஆகியவற்றைச் செய்வதற்கு அடிப்பக்கம் தட்டையாகவும், வடிவத்தில் வட்டமாகவும் இருக்கும் பெரிய கலன்களைச் சமையற் கலைஞர்கள் பயன்படுத்துவார்கள். இந்தக் கலன்களை அவர்கள் “வட்டா” என்று சொல்வதைக் காணலாம். இந்த வட்டாவின் சிற்றுரு (MINIATURE SIZE) தான் நாம் குளம்பி அல்லது தேநீர் அருந்துவதற்கு வீடுகளில் பயன்படுத்தும் “டவரா” !


சீறூர்களில், தந்தை தன் மகளிடம் “வட்டாவையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொண்டு வா !” என்று சொல்வதைக் கேட்டிருக்கலாம். இங்கு சிறு கிண்ணம் என்னும் பொருளில் ”வட்டகை” (வட்டாவை) என்னும் சொல் எடுத்தாளப் படுகிறது !


வட்டா” 
என்பதன் முன் வடிவம் “வட்டகை”. வட்டகையில் இருந்து திரிந்த சொல் தான் “வட்டா”. இனி நாம் “டவரா” என்று சொல்வதை விடுத்து “வட்டா” என்று சொல்லிப் பழகுவோமே !


அடுத்து டம்ளர்” என்னும் சொல்லைப் பார்ப்போம் ! “டம்ளர்” என்பது ஒரு குடிகலன் ! தமிழில் “துல்” என்னும் வேர் வளைதற் கருத்தை உணர்த்துவது. துல் –  துள்  -  துண்பு  -  தும்பு = உட்டுளைதுளையுள்ள உறுப்புஉறிஞ்சி !


துல் - துள்
 - துண்பு - தும்பு - தும்பா = (1) குடிகல வகை (2) குடுக்கைக் கலம் (3) உட்டுளையுள்ள சுரைக் குடுக்கை (பக்.281.பாவாணரின் வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள்).


தும்பா = குடிகல வகை ! ”தும்பா” என்னும் தமிழ்ச் சொல் தான் ஆங்கிலத்தில் ”டம்(ப்)ளர்” (TUMBLER) ஆகியிருக்கிறது. தும்பாவை மறந்து விட்டு நாம் “டம்ளர்” என்பதைப் பிடித்துக் கொண்டோம் ! எனவே இனி “டம்ளர்” என்று சொல்லாமல் “தும்பா” என்று சொல்லிப் பழகுவோமே !


நண்பர்கள் வீட்டிற்குச் செல்கையில் “ஒரு ”டம்ளர்” தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் “ என்று கேளாமல் ஒரு ”தும்பா” தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள்” என்று கேட்போம் !


பொதுவாக,
 தமிழர்கள் ஆங்கிலத்தில் எதைச் சொன்னாலும் மறுப்பில்லாமல் ஏற்றுக் கொள்வார்கள். தமிழில் கட்டுமரம் என்பதை ஆங்கிலத்தில் CATAMARAN என்கிறார்கள். தமிழ்ச் சொல்லின் பலுக்கல்படி KATTUMARAM என்று தானே சொல்ல வேண்டும். CATAMARAN என்பது சரியன்று என்று எந்தத் தமிழரும் வாதிடுவதில்லை !


புகை பிடிக்கப் பயன்படும் “சுருட்டு” ஆங்கிலத்தில் “CHEROOT" ஆகியிருக்கிறது. “SURUTTU" என்று சொல்லாமல் “CHEROOT" என்று ஏன் சொல்கிறாய் என்று எந்தத் தமிழனும் ஆங்கிலேயர்களைப் பார்த்துக் கேட்பதில்லை !


ஆனால் தமிழில் புதிதாக எந்தவொரு சொல்லை அறிமுகப் படுத்தினாலும் அதை ஏற்காமல் ஆயிரம் குறை சொல்லுவார்கள். குறை சொல்கிறார்களே என்பதற்காக நாம் புதிய சொற்களை அறிமுகப் படுத்தாவிட்டால் தமிழில் சொல் வளம் எப்படிப் பெருகும் ? இன்னும் எத்துணைக் காலத்திற்கு “டவரா”, “டம்ளர்” என்றே சொல்லிக்கொண்டிருப்பது ?


நறுமணத்துடன் குளம்பி (COFFEE) அருந்துவது போல் புது மெருகுடன் தமிழ்ச் சொற்களைப் புழக்கத்திற்குக் கொண்டு வருவோம் !

 

=========================================================

 

                                 TOWERA..........................= வட்டா

                                 TUMBLER.........................= தும்பா

                                 TOWERA  + TUMBLER....= வட்டா + தும்பா

                                 TOWERA SET...................= வட்டாக் கணம்

                                  GLASS TUMBLER...........= கண்ணாடித் தும்பா

                                  PLASTIC TUMBLER........= ஞெகிழித் தும்பா

                                  SILVER TUMBER.............= வெள்ளித் தும்பா

 

======================================================

ஆக்கம் + இடுகை:

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

”புதிய சொல்லாக்கம்” வலைப்பூ

தி.பி: 2052, சிலை (மார்கழி),05]

{20-12-2021}

=======================================================

வட்டா = TOWERA
தும்பா = TUMBLER.