விரும்பும் பதிவைத் தேடுக.

சனி, 4 டிசம்பர், 2021

புதுச்சொல் புனைவு (வை.வேதரெத்தினம்) (07) செங்களம் = CHESS .


செங்களம் = CHESS

-----------------------------------------------------------------

செஸ் (Chess) விளையாட்டுப் பற்றித் தமிழ்ப் பணி மன்ற நண்பர்கள் அறிவார்கள். சிலர் அதில் வாகையம் (Champion ship) பெற்றவர்களாகவும் இருக்கக்கூடும். உலக அளவில் உற்று நோக்கப்படும் இந்த செஸ் விளையாட்டின் அடிப்படைக் கருத்து என்ன ?

 

இரண்டு நாடுகள் அருகருகே உள்ளன.. அவற்றின் மன்னர்கள் போருக்குத் தயார் ஆகிறார்கள். யானைப்படை, குதிரைப்படை, பீரங்கிப்படை, காலாட்படை ஆகிய நால்வகைப் படைகளுடன் வந்து போர்க்களத்தில் சந்திக்கிறார்கள் !

 

இரண்டு படைகளும் மோதுகின்றன. இறுதியில், படைகளை நடத்திச் செல்வதில் எந்த மன்னன் தவறு செய்கிறானோ அவன் வலிமை குன்றிப் போகிறான். அந்த மன்னனை எதிரணிப் படைகள் சூழ்ந்து கொண்டு தளைப்படுத்துகின்றனர். (கைது செய்கின்றனர்). இது தான் செஸ் ஆட்டத்தின் உட்பொருள் !

 

செஸ் என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லை சதுரங்கம்என்று மொழிபெயர்த்து இருக்கிறார்கள். .சதுரங்கம்என்பது தமிழ்ச் சொல்லே அல்ல. சதுர்என்னும் வடமொழிச் சொல்லுக்கு நான்குஎன்று தமிழில் பொருள் !

 

போர்ப் படையின் நான்கு உறுப்புகளான யானைப்படை, குதிரைப்படை, பீரங்கிப்படை, காலாட்படை ஆகியவற்றைக் கருத்திற் கொண்டு சதுரங்கம்என்ற சொல்லைப் படைத்து இருக்கிறார்கள் போலும் ! .சதுரங்கம்என்பதத் தமிழில் நாற்படைகள்என்று கூறலாம் !


செஸ்ஆட்டத்தின் மையக்களம் எது ? இரண்டு எதிரெதிர்ப் படைகளும் ஒன்றையொன்று நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் போர்க்களம் தானே ! இந்தக் களத்தில்தான்  இரண்டு படைகளும் மோதுவதற்கு திட்டங்கள் வகுக்கப்படுகின்றன; மோதுகின்றன; ஒன்று எழுகிறது; மற்றொன்று வீழ்கிறது !

 

இத்தகைய முதன்மை இடம் பெறும் போர்க்களத்தினைமையமாக வைத்து இந்த ஆட்டத்திற்குப் பெயர் சூட்டுவது பொருத்தமாக இருக்கும் “.போர்க்களம்என்பதைக் குறிக்க செங்களம்என்ற சொல்லும் பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கிறது !

 

எனவே செஸ்”. விளையாட்டிற்கு நாம் செங்களம்என்று புதுப் பெயரைச் சூட்டலாம். செங்களம்என்ற சொல் பொருள் நயமும், ஒலி நயமும், சுருங்கிய வடிவும் உடையதாக இருப்பதால் செஸ்என்பதை இனி செங்களம்என்றே அழைப்போமே !

 

செங்களம் தொடர்பான பிற சொற்களையும் பார்ப்போமா?


=================================================

               CHESS.....................................= செங்களம்
               CHESS BOARD.......................= செங்களரி
               CHESSMEN.............................= களமர்
               KING.........................................= மன்னன்
               QUEEN / MINISTER............... = தளவாய்
               ELAPHANT /FORT..................= யானைப்படை
               CANNON / ROOK....................= பீரங்கிப்படை
               HORSE....................................= புரவிப் படை
               PAN..........................................= காலாட்படை
               CHECK-MATE.........................= தளைப்பு
               CHESS TOURNAMENT...........= செங்களப் போட்டி
               CHESS CHAMPION.................= செங்கள வாகையர்
               CHAMPIONSHIP......................= வாகையம்


=============================================

போரில் பங்கேற்கும் படை அல்லது படைத் தலைமைக்கு QUEEN / MINISTER / COMMANDANT; FORT / ELEPHANT ; BISHOP / CANNON / ROOK என வெவ்வேறு பெயர்கள் வழங்குகின்றன. அவரவர் விருப்பப்படி பெயர்களைத் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

==============================================

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“புதிய தமிழ்ச் சொல்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, நளி (கார்த்திகை)18]

{04-12-2021}

 

==================================================

 செங்களம் = CHESS