விரும்பும் பதிவைத் தேடுக.

திங்கள், 13 டிசம்பர், 2021

புதுச்சொல் புனைவு (வை.வேதரெத்தினம்) (13) ஆளி = SWITCH.


ஆளி = SWITCH.

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆள் ( Person ) என்னும் சொல் ஒரு தனி நபரையும் குறிக்கும்; ”ஆளுதல்” ( To Rule ) என்ற கருத்தையும் குறிக்கும். தனி நபரைக் குறிக்கும் ஆள்என்னும் பெயர்ச் சொல்லின் அடிப்படையில் பல புதிய பெயர்ச் சொற்கள் பிறக்கின்றன. சிலவற்றைப் பாருங்கள் !

         கூட்டு + ஆள் + இ = கூட்டாளி

         நோய் + ஆள் + இ = நோயாளி

         தொழில் + ஆள் + இ = தொழிலாளி

         ( “என்பது விகுதி)

          
ஆள்
என்பது ஏவல் வினை. இந்த வினைச் சொல்லுக்கு ஆட்சி செய்என்று பொருள். இந்த வினைச் சொல்லின் அடிப்படையில் ஆட்சி”, “ஆட்சியர்”, “ஆளுநர்போன்ற பெயர்ச் சொற்கள் உருவாகின்றன !

          மாவட்ட ஆட்சியர்என்று சொகிறோம். அவர் யார் ? ஒரு மாவட்ட நிர்வாகத்தையே தன் கட்டுப் பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர். ஆளுநர்என்பவர் ஒரு மாநில நிர்வாகத்தை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர். ஆட்சிபுரிதல் என்றால் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருத்தல் என்று பொருள் !

          
ஆள் என்னும் வினைச்சொல்லின் அடிப்படையில் தோன்றும் பெயர்ச்சொல் உயர் திணையாக இருந்தால் ஆட்சியர்”, என்றோ ஆளுநர்என்றோ சொல்கிறோம். அதுவே அஃறிணையாக இருந்தால் ஆளிஎன்று தான் சொல்ல வேண்டும் !

          
ஒரு மின் சுற்றில் சில மின் விளக்குகள் இணைக்கப் பட்டுள்ளன. அந்த விளக்குகளை எரிய வைப்பதற்கோ அல்லது அமர்த்துவதற்கோ ( OFF ) வசதியாக ஒரு சுவிச் (Switch) அந்தச் சுற்றில் கூடுதலாக இணைக்கப் படுகிறது. இப்பொழுது அந்த சுவிச்சின் பணி என்ன ?

           
அந்த மின் சுற்றில் மின்னோட்டத்தை அனுமதித்து விளக்குகளை எரிய வைப்பதும் அந்த சுவிச் தான்; மின்னோட்டத்தைத் துண்டித்து விளக்குகள் (எரியாமல்) அமர்த்துவதும் அந்த சுவிச் தான். வேறு வகையில் சொன்னால், அந்த மின் சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டத்தையும், இணைக்கப் பட்டுள்ள விளக்குகளையும் கட்டுப்படுத்தி ஆளும் பணியை சுவிச் செய்கிறது !

           
ஆளுதல் என்றால் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருத்தல் என்பதை முன் பத்தியில் பார்த்தோமல்லவா ? இணைக்கப் பட்டுள்ள மின் சுற்றினை முழுமையாகத் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் சுவிச்சை ஆளி என்று சொல்லுதல் பொருத்தமானது தானே ?

          
ஆளி என்ற சொல்லுக்கு ஆள்வோன்”, யாளி, சிங்கம், என்று பல பொருள்களைச் சொல்கிறது தமிழகராதி. சுவிச் என்பது அஃறினைச் சொல் என்பதால் ஆள்வோன்என்று சொல்ல முடியாது. ஆளிஎன்று தான் சொல்ல முடியும். ஆளிஎன்ற சொல்லின் அடிப்படையில் உருவாகும் பிற சொற்களையும் பார்ப்போமா !

 

 

=======================================================

 

SWITCH

= ஆளி

FLUSH SWITCH

= பதி (வகை) ஆளி

TUMBLER SWITCH

= புடை (வகை) ஆளி

CONCEALED SWITCH

= பொதி (வகை) ஆளி

SINGLE POLE SWITCH

= ஒரு முனை ஆளி

DOUBLE POLE SWITCH

= இரு முனை ஆளி

ONE WAY SWITCH

= ஒரு வழி ஆளி

TWO WAY SWITCH

= இரு வழி ஆளி

INTERMEDIATE SWITCH

= இடை(வழி) ஆளி

TOGGLE SWITCH

= பதுங்கு ஆளி

BED SWITCH

= பாயல் ஆளி

MAIN SWITCH

= முதன்மை ஆளி

PORCELAIN SWITCH

= பீங்கான் ஆளி

BAKELITE SWITCH

= பயின்கரி ஆளி

SOCKET SWITCH

= குதை ஆளி

PULL – PUSH SWITCH

= அமுக்கிழு ஆளி

ROTARAY SWITCH

= ஊர்முனை ஆளி

RELAY SWITCH

= ஏவு ஆளி

REVERSIBLE SWITCH

= இட வல ஆளி

 

 

=======================================================

 

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்

"புதிய தமிழ்ச் சொல்” வலைப்பூ,

[திஆ: 2052, நளி (கார்த்திகை) 27]

{13-12-2021)

 

======================================================

ஆளி = SWITCH.


  

புதுச்சொல் புனைவு (வை.வேதரெத்தினம்) (12) ஒளியுருக்கு = STAINLESS STEEL.


ஒளியுருக்கு = STAINLESS STEEL.

-------------------------------------------------------------------------------------

இரும்பு பழங்காலத்தில் இருந்தே பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. பண்டைத் தமிழர்கள் இரும்பின் பயனை அறிந்திருந்தனர் !

          
கருங்கைக் கொல்லன் இரும்பு விசைத்தெறிந்த...” என்று பெரும் பாணாற்றுப் படை பேசுகிறது ! (பாடல் வரி : 437)

          
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரிக் கொளீஇ
 என்பது நெடுநல்வாடைப் பாடல் வரி ! (பாடல் வரி ; 42)

          
இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும் புனவரகே...”என்று கூறுகிறது மலைபடுகடாம் ! (பாடல் வரி : 113)
           இரும்பு உறுதியானது என்றாலும் வளையக்கூடியது. காலப்போக்கில் வளையாத, மிக உறுதியான இரும்பையும் மனிதன் கண்டுபிடித்துப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினான். இரும்புடன் கரிமம் (கார்பன்) சேர்ந்தால் உருக்குகிடைக்கிறது. உருக்கின் இன்னொரு பெயர் தான் எஃகுஎன்பது !

           
இரும்புடன் கார்பன் எனப்படும் கரிமத்தை வெவ்வேறு விகிதங்களில் கலக்கும் போது குறை கரிம உருக்கு (Low Carbon Steel), இடை கரிம உருக்கு (Medium Carbon Steel), நிறை கரிம உருக்கு (High Carbon Steel) ஆகிய வலிமையான கலப்பு உருக்குகள் (Steel Alloys) கிடைக்கின்றன என்பதை மனிதன் கண்டுகொண்டான் !
         

 

உருக்கினைப் பயன்படுத்திப் போர்க் கருவிகள் செய்யும் கலையை அக்காலத் தமிழன் அறிந்திருந்தான் என்பது நாம் பெருமைப் படத் தக்க செய்தி !

          
எஃகு எனப்படும் உருக்கு (Steel) உறுதியானதாக இருந்தாலும் துருப்பிடிக்கும் தன்மை உடையது. இரும்புடன் கார்பன்,, சிலிகான், மேங்கனீஸ், மாலிப்டினம் குரோமியம், நிக்கல் போன்றவற்றைக் கலந்தால் கிடைப்பது ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல் (Stainless Steel) என்னும் கலப்பு உருக்கு. இந்த கலப்பு உருக்கு மிக உறுதியானது !

           
துருப் பிடிக்காதது. துரு என்னும் கறை பிடிக்காத உருக்கு என்பதால் தான் இதற்கு ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல் (Stainless steel) என்ற பெயர் வந்தது. உருக்கினுடைய இயல்பான நிறம் கருமை கலந்த வெள்ளை. ஆனால், ஸ்டெயில்ஸ் ஸ்டீலின் நிறம், உருக்கினுடைய நிறத்தை விடக் கூடுதலான ஒளி மிகுந்த வெண்மை ஆகும் !
           

ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல் என்பதற்குத் தமிழ்ச் சொல் என்று நினைத்துக் கொண்டு, இன்றும் கூட  சிலர் எவர் சில்வர் என்று சொல்வதைக் காண்கிறோம் !         

 

துருப் பிடிக்காத காரணத்தால் இதன் நிறம் மங்குவதே இல்லை. பளீரென்ற ஒளி உடைய உருக்கு என்பதால் ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வதைத் தமிழில் ஒளியுருக்குஎன்று சொல்லலாம் அல்லவா ? ஒளிரும் உருக்கு அல்ல; ஒளி உடைய உருக்கு !

 

ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல்என்றால் கறை இல்லாத உருக்கு”, என்று பொருள். ஒளியுருக்குஎன்ற சொல் கறை இல்லாத உருக்குஎன்னும் கருத்தை எதிரொலிக்க வில்லையே என்று சிலர் வாதிடக் கூடும் !

          
மொழியாக்கம் செய்யும்போது ஆங்கிலச் சொல்லின் உட்கருத்தைத் தமிழ்ச் சொல்லும் அப்படியே எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கக் கூடாது. அப்படியொரு கட்டாயமும் கிடையாது !

           
மோர் என்னும் தமிழ்ச் சொல்லை பட்டர் மில்க் (Butter milk) என்று ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்து இருப்பது பொருத்தமாக இருக்கிறதா ? “மோர்என்பதை வெண்ணெய்ப் பால்” (Butter Milk) என்று ஆங்கிலேயர் சொல்வது எந்த விதத்தில் பொருத்தம் என்பதை இந்த எதிர்பார்ப்பாளர்கள்எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும் !

          
ஒளியுருக்கு
என்ற சொல்லின் அடிப்படையில் உருவாகும் பிற சொற்களையும் காண்போமே !

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

STAINLESS STEEL.......................= ஒளியுருக்கு

STAINLESS STEEL SHEET..........= ஒளியுருக்குத் தகடு

STAINLESS STEEL VESSELS.....= ஒளியுருக்குக் கலன்கள்

STAINLESS STEEL PLATE..........= ஒளியுருக்குத் தட்டம்

STAINLESS STEEL TUMBLER....= ஒளியுருக்குக் குவளை

STAINLESS STEEL SPOON.........= ஒளியுருக்குப் பொட்டுக்கரண்டி

STAINLESS STEEL DOOR...........= ஒளியுருக்குக் கதவு

STAINLESS STEEL BODY............= ஒளியுருக்கு உடல்

 

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்.

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

”புதிய தமிழ்ச் சொல்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, நளி (கார்த்திகை) 27]

{13-12-2021}

-------------------------------------------------------------------------------------

ஒளியுருக்கு = STAINLESS STEEL.