விரும்பும் பதிவைத் தேடுக.

செவ்வாய், 21 டிசம்பர், 2021

புதுச்சொல் புனைவு (வை.வேதரெத்தினம்) (60) ஊனடிசில் = BRIYANI


ஊனடிசில் =  BRIYANI

--------------------------------------------------------------------------------------

ஊன்சோறு என்னும் சொல்லைச் சங்ககாலப் புலவர்கள் பல இலக்கியங்களில் எடுத்து ஆண்டிருக்கின்றனர். ஓரிரண்டை மட்டும் இங்குப் பார்ப்போம் !


”ஊன்சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும்” என்பது புறநானூற்றுப் பாடல்-33, வரி.14.”


அட்டு ஆன்று ஆனாக் கொழுந் துவை ஊன் சோறும் என்று இதே புறநானூறு பாடல் 113, வரி 02-ல் சொல்கிறது !

 

ஆடுற்ற ஊன்சோறு”, என்கிறது மதுரைக் காஞ்சி (பாடல் வரி 35). இதே மதுரைக் காஞ்சியில் இன்னொரு இடத்தில்புகழ்படப் பண்ணிய பேர்  ஊன் சோறும் (பாடல் வரி 533) என்னும் வரி வருகிறது !

 

எடுத்துக் காட்டுக்காக இரண்டு இலக்கியங்களில் இருந்து மேற்கோள்களைச் சுட்டியுள்ளேன். ஊன்சோறு என்றால் என்ன ?


ஊன் என்றால் தசை என்று பொருள்.  இஃதன்றி நிணம்கொழுப்புபுலால்இறைச்சிஉடல் என்றெல்லாம்  பொருள் சொல்கிறது கழகத் தமிழ் அகராதி ! தசை என்பதை “சதை” என்று சொல்வது இக்கால வழக்கு !

 

ஊன் கலந்து செய்யப்படும் சோறு ஊன்சோறு” !இக்காலத்தில் “பிரியாணி” என்று சொல்கிறோமே அதைத் தான் அக்காலத்தில் ஊன்சோறு (ஊன் = கறி) என்று வழங்கி இருக்கின்றனர் ! ஊன்சோற்றை ஆக்கும் முறையில் பண்டைக்காலத்திற்கும் இக்காலத்திற்கும் வேறுபாடு இருந்திருக்கக் கூடும். அதில் சேர்க்கும் நறுமணப் பொருள்களின் அளவில் வேறுபாடு இருந்திருக்கக் கூடும். செய்ம்முறையில் வேறுபாடு இருந்திருக்கக் கூடும். ஆனால் அக்கால ஊன் சோறுதான் இக்கால பிரியாணிஎன்பதில் ஐயமிருக்க முடியாது !

 

சோறு என்பதைக் குறிக்கும் இன்னொரு சொல் அடிசில்”. நெய்யுடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் என்பது புறநானூறு (188).  ஊன்சோறு (கறி கலந்த சோறு) என்பதை ஊனடிசில்என்று சொன்னால் இன்னும் சுவையாக இருக்கும்.  எனவே பிரியாணிஎன்பதைத் தமிழில் ஊனடிசில்என்று மொழியாக்கம் செய்தல் பொருத்தமுடையதாக இருக்கும்.

 

”ஊனடிசில்” என்பது பொதுச்சொல். ஊனடிசிலில் பலவகை உள்ளன. ஒவ்வொரு வகையையும் குறிப்பிட வெவ்வேறு சொற்களைப் பயன்படுத்தலாம். ”மட்டன் பிரியாணி” என்பதை ”ஆட்டூன் அடிசில்” (ஆடு + ஊன் + அடிசில் = ஆட்டூன் அடிசில்) என்று சொல்லலாம். அதாவது ஆட்டுக் கறி கலந்த சோறு. ஆட்டுக்கு இன்னொரு பெயர் “மறி”. எனவே மறி + ஊன் + அடிசில் = மறியூன் அடிசில் ! இதை இன்னும் சுருக்கமாக ”மறியடிசில்” எனலாம் !

மாட்டுக்  கறி கலந்து செய்யப்படும் பிரியாணிக்கு பீப் (Beef)  பிரியாணிஎன்று பெயர். மாட்டுக்கு வேறு பெயர் ஆன்”. எனவே ஆன் + ஊன் + அடிசில் = ஆனூன் அடிசில்; அதாவது ஆன் கறிக் கலந்த சோறு. இதைச் சுருக்கமாக ஆனடிசில்எனலாம் !

 

சிக்கன் பிரியாணி என்பது  கோழிக் கறிக் கலந்த சோறு. இதைக் கோழியூன் அடிசில் எனலாம். இதை இன்னும் சுருக்கமாக கோழியடிசில்” என்று சொல்லலாம். முட்டை பிரியாணி என்பது ”வேக வைத்த முட்டைக் கரு கலந்த சோறு”. இதை  “முட்டையூன் அடிசில்”,அல்லது சுருக்கமாக “முட்டையடிசில்” என்று சொல்லலாம் ! முட்டையின் ஓட்டுக்குள் இருப்பது நீர்ம வடிவிலான ஊன் (இறைச்சி) தானே ! ஆகையால் ”முட்டையூன்” அடிசில் - சுருக்கமாக “முட்டையடிசில்” என்பது பொருத்தமன்றோ !

 

சரி ! “வெஜிடபிள் பிரியாணி” என்பதை எப்படி அழைப்பது என்ற ஐயம் வருகிறதா ? அதையும் பார்ப்போம் ! காய்களின் உள்பகுதியில் என்ன இருக்கிறது ? “சதை “ அல்லவா ?  நல்ல சதைப் பற்று உள்ள முருங்கைக் காய் என்னும் உலக வழக்கை நோக்குக ! சதைதசைஊன் என்பவை ஒரே பொருளைக் குறிக்கும் பல சொற்கள். எனவே சதை என்பது “ஊன்” அன்றி வெறென்ன ? ஆகையால் “வெஜிடபிள் பிரியாணி” என்பதைக் “காயூன் சோறு” (காய் + ஊன் + சோறு = காயூன் சோறு) எனலாம். இதை இன்னும் சுருக்கமாக ”காயடிசில்” என்று சொல்லலாமே !


நம் முன்னோர்கள் சொல்லிச் சென்ற அழகிய சொற்களை வழக்கறச் செய்துவிட்டுஆங்கிலச் சொற்களை இரவல் வாங்கிப் பயன்படுத்துவது நமக்கு அழகல்லவே  !

 

தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்” என்று நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கனவு கண்டார் பாரதியார்அவர் பிறந்த நாளில் அவர் படத்திற்கு மாலையிட்டு வணங்கினால் மட்டும் போதுமா ? அவரது கனவை நனவாக்க வேண்டாவா ?

 

பாரதியின் கனவுக்கு  வடிவம் தர இன்றே உறுதி ஏற்போம் ! இனி ”பிரியாணியைத் துறப்போம்; “ஊனடிசில்” உண்போம் ! பண்டை இலக்கியங்கள்  “ஊன்சோறுஎன்னும் சொல்லை ஆண்டாலும், நாம் அதைச் சற்று மேம்படுத்தி   “ஊனடிசில்என்று உரைப்போமே   !

 

பொதுச் சொல்லான பிரியாணிஎன்பதை மட்டும் ஊனடிசில்என்று உரைத்தால் சுவையாக இருக்காதா என்ன ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

                       BRIYANI .............................=  ஊனடிசில் 

                       MUTTON BRIYANI...........=  மறியடிசில் 

                       CHICKEN BRIYANI..........=  கோழியடிசில்

                        BEEF BRIYANI..................=  ஆனடிசில்

                        EGG BRIYANI....................=  முட்டையடிசில்

                        VEGETABLE BRIYANI....=  காயடிசில் 

--------------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

தமிழ்ப் பணி மன்றம்,

[தி.பி.2052, சிலை (மார்கழி) 06]

{21-12-2021}

--------------------------------------------------------------------------------------

ஊனடிசில் = BRIYANI